Easy Pay

 ИЗИПЕЙ АД е лицензиран оператор на услугата „платежни услуги парични преводи”. Тя позволява извършването на парични плащания и преводи до всяка точка на страната в реално време, като дейността на дружеството се извършва под надзора на Комисията за регулиране на съобщенията и от Българска Народна Банка.
Дружеството е част от холдинга Датамакс Систем АД, който има дванадесет годишен опит в производството на банков софтуер и изграждане на платежни системи, и е признат лидер в областта на международно равнище.
Нашите услуги са :
    * Внасяне и теглене на пари в брой и получаването им в произволен офис на Изипей
 Тази услуга представлява еквивалент на класическия пощенски запис, като има следните предимства: извършва се автоматизирано в Web базирана централизирана система, което позволява преводите да се изпълняват в реално време, без никакъв риск от грешки и без никакви ограничения по отношение на мястото, на което могат да се получат или внесат парите. По този начин преведените парични суми ще могат да се получат 5 мин след тяхното внасяне, независимо къде се намират вносителят и получателят.

Освен това плащането може да бъде инициирано не само на гише, но и от сметка, през Интернет, с банкова карта, с кредитна карта от България и чужбина и т.н.

Не e маловажно това, че цената за предлаганата услуга е с 17 % по-ниска от съществуващите в момента на пазара.  
 
  * Плащане на битови сметки /без такси за вносителя/
При плащането на битови сметки (Ток, Вода, Парно, Телефон, Интернет, GSM и т.н.) се дава възможност на клиентите да заплатят през централизираната система на Изипей всяка своя сметка от офис, работещ със системата, независимо от местоположението му. За самото плащане не се изисква предварителна регистрация на клиента.
   

    * Микросметка - плащания в Интернет

МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Изипей, чрез сайта ePay.bg. Изипей е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.
 
  * Плащане на данъци, такси, комисиони, наеми, превод по банкова сметка и др.
Услугата позволява да се извършват плащания на различни лица/организации от един офис, работещ със системата независимо от местоположението на клиента и получателя, като за целта е необходимо единствено да се посочи информация за вносителя и получателя.

Системата позволява да се извършва и превод по банкова сметка в страната.

Тази услуга дава и възможност на клиентите да внасят пари в брой на произволно банково гише, в полза на предварително регистриран в системата търговец. Чрез предоставената от нас технология получателят автоматично ще получава парите по предварително обявената от него банкова сметка, както и всяка допълнителна информация, която е дефинирана при регистрацията на получателя и попълнена в системата от служителя в офиса при регистрация на плащането. Преимущество на услугата е, че в случая към получателя постъпва информация, която спомага за автоматичната идентификация и обработка на превода.

    * Еднократна кредитна карта

Виртуалната карта е предплатена кредитна карта с логото на VISA, с която можете да пазарувате свободно в глобалната мрежа, на всички сайтове, обозначени с логото на VISA.


Виртуалната карта има само номер и няма физически носител. С тази карта ще разчитате на сигурност и защита на Вашите online плащания. По Ваш избор зареждате картата само с необходимата Ви сума непосредствено преди всяко пазаруване и получавате SMS на мобилния си телефон за всяко плащане.


Получавате данните за картата си online при заявка в Интернет. При заявка в офис на EasyPay или клон на ЦКБ първата част от номера на картата си получавате веднага, а останалата част и секюрити кода с SMS до мобилния Ви телефон. По този начин данните за картата са разделени и само Вие ще разполагате с пълната информация за нея.

Захранвате картата с каквато сума пожелаете от 20 до 2000 лв. Можете да зареждате картата си преди всяка отделна покупка. По този начин допълнително сами защитавате картата си.
 

От същата категория