Tavex Exchange

Основната дейност на Tavex е покупко-продажба на инвестиционно злато и сребро, обмен на валута по касов и безкасов начин, парични преводи, изкупуване на златни и сребърни изделия, и
други финансови услуги.

„Тавекс” ЕООД е дъщерна компания на „Tavid” AS, лидер на пазара на финансови услуги в скандинавските страни. Фирмата има над 100 служители и офиси в България и 6 северно-европейски държави: Швеция, Финландия, Норвегия, Естония, Латвия и в Дания.

В България Tavex има офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Фирмата работи с основни дилъри на инвестиционно злато в целия свят.

За контакти: 052/809980 и varna@tavex.bg

От същата категория