Прес център
Обявен е победителят в конкурса за избор на почистваща фирма