Прес център
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ГРАНД МОЛ ВАРНА“

I. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНД МОЛ ВАРНА

1. Почистване на  галерии и коридори

1.1. Ежедневно машинно почистване на подова настилка със седлови подопочистващи автомати; Почистването се прави през ноща, вкл. почистване на аварийни коридори от 22:00 до10:00 часа;

1.2. Ръчно почистване на  места, недостъпни за машината;

  1. Ежедневно поддържане на подовата настилка с мопове за сухо и мокро почистване;

1.4. Един път седмично почистване на интериорни елементи: пожарогасители, кутии, сигнални табели, колони, парапети, стени, саксии, пейки, паяжини, бели стени , метални врати и др.;

1.5. Стъклени парапети – ежедневно  премахване на петна и следи от пръсти;

Инокс  парапети  от вътрешна страна ежедневно   почистване; Инокс от  външна /трудна страна/ - почистване един път седмично;

1.6. Стъклени парапети – вътрешно почистване - един път седмично; Стъклени парапети – външно почистване – един път месечно;

1.7. Ежедневно, три пъти дневно събиране на боклука от кошчетата за боклук и подмяна на чувалчетата; Ежедневно, няколко пъти - излъскване на кошчета.

 

2.  Почистване на санитарни помещения, инвалидни тоалетни и помещения за майки с деца, вкл. и помещения  за почистващ персонал:

2.1. Ежедневно машинно почистване на фаянс и подова настилка;

2.2. Ежедневно почистване на врати, кабини, огледала, диспенсъри, кошчета, четки, санитария;

2.3. Ежедневна дезинфекция на тоалетни чинии, мивки, кошчета;

2.4. Ежедневно общо почистване и поддържане на хигиената в санитарните помещения на всеки 15 минути;

2.4. Ежедневно зареждане със санитарни консумативи /тоалетна хартия, течен сапун, кърпи за  ръце, ароматизатори/, които се осигуряват от изпълнителя;

2.5. Ежедневно почистване на кошчета, вкл. събиране на отпадъци и отвеждане на отпадъците на определените за това места;

2.6. Дезинфекция три пъти седмично на фаянс и подова настилка;

2.7. Постоянно зареждане на консумативи – хартиени кърпи за ръце,тоалетна хартия и течен сапун.

3. Почистване на  стълбища

3.1. Един път седмично измитане и влажно почистване на стъпала и площадки;

3.2. Един път седмично почистване на парапет;

3.3. Един път седмично почистване на  врати, стълбище и петна от стени;

3.4. Ежедневно поддържане на чистотата при непредвидени замърсявания, проверки.

4. Почистване на асансьори:

4.1. Ежедневно почистване и излъскване на клиентски асансьори: на кабини, под и врати, огледала, бутони;

4.2. Един път седмично почистване на товарни асансьори;

4.3. Един път месечно почистване на камък около асансьори.

5. Почистване на ескалатори

5.1. Ежедневно почистване на прах и миене на остъклени парапети от вътрешна страна;

5.2. Един път седмично миене на парапети от външна страна;

5.3. Ежедневно прахосмучене и миене на платформи;

5.4. Ежедневно почистване от метални платки, излъскване;

5.5. Един път месечно – машинно почистване на стъпала;

5.6. Един път седмично – почистване на чела по график.

6. Почистване на рекламни витрини  и остъклявания:

6.1. Входове - ежедневно двустранно почистване на стъклата до 3 метра;

6.2. Фасадни прозорци и витрини до 3 метра – 1 път месечно двустранно почистване;

6.3. Прозорци на антретата на нива (-1) и (-2) -  почистване през ден.

7. Почистване на външни  площи; Двор

7.1. Почистване на двор: Ежедневно почистване на подходи с асфалтово покритие, свързващи Мола с главните улици и рампите; Ежедневно почистване на  бетонна алея около целия Мол; Ежедневно почистване на павирани алеи за пешеходци; През зимния период - снегопочистване при необходимост;

7.2. Един път седмично измиване на външните кошове за боклук;

7.3. Ежедневно почистване и оборка на тревни площи; Ежедневно почистване на кошчета за отпадъци и изхвърляне на отпадъците на определените за целта места; През зимния период -снегопочистване пътищата в зоната около Мола и рампите до 10 часа при необходимост и разхвърляне на Айсмелт;

8. Почистване на паркинг

8.1. Почистване на надземен  паркинг: Ежедневно измитане и оборка;  Почистване на кошчета, събиране на отпадъци и изхвърлянето им на определените за целта места; Ежедневно прахосмучене на скари за обувки; Един път седмично почистване на скари за обувки; През зимния период - снегопочистване при необходимост.;

8.2. Почистване на подземен паркинг: Ежедневно измитане и оборка; По график измиване на паркинг; Почистване на кошчета, събиране на отпадъци и изхвърлянето им на определените за целта места; Ежедневно прахосмучене на скари за  обувки; Един път седмично почистване на скари за обувки;

8.3. Един път седмично: обиране на паяжини, почистване на датчици, пожарни кранове, кутии, табели.

8.4. Почистване на рампа за боклук с пароструйка - един път месечно или два пъти месечно при нужда.

9. Почистване на  заведения за бързо хранене

9.1. Ежедневно  почистване на маси и столове; Ежедневно почистване на кошчета за отпадъци;

Ежедневно периодично почистване на маси , вкл. отсервиране на табли, забърсване с дезинфектант на маси и  табли;

9.2. Ежедневно периодично почистване на кошчета за отпадъци, вкл. периодична подмяна на чувалчета; Боклука се  събира в  контейнери за боклук и се изхвърля на определените за целта места;

9.3. Ежедневно почистване на подова настилка; При необходимост подсушаване.

10. Почистване на офис на мениджърска компанията

10.1. Ежедневно почистване на подова настилка  - прахосмучене, миене и подсушаване на ламинат и гранитогрес;

10.2. Общо почистване на работни места  - почистване на прах, събиране и изхвърляне на боклука, подмяна на торбичките за  боклук;

10.3. Почистване и дезинфекция на санитарно помещение;

10.4. Почистване на вътрешни остъклявания – един път месечно;

11. Входни стелки

11.1. Доставка на входни стелки - 10 броя, с подмяна  1 път седмично; Прахосмучене на стелки – ежедневно.

12. Дейности при заявка/стойността на услугата ще се калкулира на база лв./ час или лв./обем/

12.1. Почистване на фасадни витрини 

11.1. Вътрешно почистване по алпийски способ с инструменти и препарати за почистване;

11.2. Външно почистване по алпийски способ с инструменти и препарати за почистване.

12.2. Почистване и измиване на покривната конструкция

12.1. Вътрешно почистване по алпийски способ или с вишка тип ремарке;

12.2. Външно почистване с инструменти и препарати за почистване на  стъкла;

12.3. Почистване на сняг при снеговалеж и при необходимост.

12.3. Обезпрашаване и измиване с пароструйка  на тръби, таван и стени в паркинг зона - два пъти годишно    

12.4. Почистване и възстановителни дейности след аварии, пожар, наводнение

12.5. Извършване на дейности по подредба, разместване на инвентар в общите части на търговския център

 

II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЛЮЧЕНИ ЗАСТРАХОВКИ

1. Сключена застраховка за вреди и щети причинени на трето лице (обща гражданска отговорност) с лимит 500 000 лева на събитие;

2. Сключена застраховка професионална отговорност с лимит на отговорност 500 000 лева;

3. Сключена застраховка трудова злополука с лимит на отговорност 500 000 лева;

4. Сключена имуществена застраховка за техниката, позиционирана на обекта.

 

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЕРТИФИКАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите следва да имат следните сертификати:

1. Сертификат на система за управление на качеството ISO 9001:2008;

2. Сертификат на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007;

3. Сертификат на система за управление съгласно БДС 14001:2005.

 

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Кандидатите следва да имат минимум 5 години професионален опит в услугите по почистване и хигиенизиране на търговски център или голям стопански обект.

2. Кандидатите следва да представят поне три препоръки за качествено изпълнение на услугите, отнасяши се за различни обекти от типа търговски център или голям стопански обект.

3. Кандидатите следва да са регистрирани по ЗДДС в момента на подаване на своята документация за кандидатстване в конкурса.

 

V.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът ще се проведе в периода 18.11.2019г. – 15.12.2019г., като желаещите да участват в него кандидати следва да комплектоват и изпратят своята документация, доказваща изпълнението на гореизброените изисквания, в срок до 15.12.2019г. на адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 2, Гранд Мол, ет. 2, административен офис.

Документацията следва да съдържа пълни фирмени данни на кандидата с информация за обратна връзка (тел., факс, имейл, лице за връзка и т.н.), да е опакована по конфиденциален начин и адресирана на вниманието на Управителя на мениджърското дружество на Гранд Мол, с отбелязване на видно място: „Документация за участие в конкурс за почистваща фирма“.

Изборът на кандидат ще се извърши в срок до 20.12.2019г. С избрания кандидат ще се сключи договор за изпълнение на услугите за срок от 2 години.