Ченгета на промоция

В малък град професионален убиец и изпечен мошеник се сблъскват в жестока конфронтация. Между тях застава амбициозна полицайка, която в никакъв случай не е за подценяване.

Прожекции днес
14:30
16:45
20:15
22:30