Cafe Cafe

Веригата Cafe Cafe е създадена в София орез 2006 г.

Днес Cafe Cafe е с клонове в два от най-големите градове в България - София и Варна и планира разрастване чрез франчайз

Клоновете на cafe Cafe имат за цел да бътат "тихи островчета", на които можете да избягате от градската суматоха и напрегнато ежедневие. За да се постихне това, Cafe Cafe залага на  високия стандарт на обслужване с акцент върху внимателно подбран качествен асортимент от храни, напитки и невероятна атмостфера с приятна музика.

Cafe Cafe гарантира пълноценна връзка с всеки клиент според изискванията муза едно уникално забавление с удивителен привкус.

Каква е същността на концепцията "Better together" в Cafe Cafe?

Всичко, което правим е по-добре да направим заедно! Cafe Cafe e сила, движеща духа на социалните събирания и срещи. Cafe Cafe твърди, че човешките контакти са онова, което всички ние търсим и има за цел да ги насърчава и развива!

Ето защо винаги, когато хората искат да бъдат заедно, Cafe Cafe осигурява идеалната среда и преживяване под формата на "Better Together"!

От същата категория