Inter Exchange

„ФБК Стринг” ООД извършва покупко - продажба на валута, парични преводи чрез системата Western Union и търговия с инвестиционно злато. След 1997г. „ФБК Стринг” ООД е организирана като верига и разполага със седем целогодишни валутни бюра на територията на град Варна.

Фирмата заема лидерски позиции на пазара на обмен на валута в региона. Добре развитата клонова мрежа създава удобства за нашите клиенти при обмен на чуждестранна валута и извършване на парични преводи чрез Western Union.

От същата категория